Footer layout 2

Đia chỉ

57A Vệ Hồ, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline

1800 8172 (Miễn phí cước)

Công ty TNHH Hải Li – Chi nhánh Hà Nội

Điện thoại: 02462691179

Số fax: 02462691159/61

Mã số thuế: 0305236754-001

Ngày cấp: 29/09/2007

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Hải Li – Chi nhánh Hà Nội

Điện thoại: 02462691179

Số fax: 02462691159/61

Mã số thuế: 0305236754-001

Ngày cấp: 29/09/2007

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Mạng xã hội!