Sản phẩm đã nhận được chứng nhận chất lượng từ các tổ chức uy tín tại Việt Nam và Quốc tế.

Nước từ thiết bị lọc nước tạo ion kiềm Mitsubishi Cleansui EU301 đảm bảo an toàn, có độ pH ổn định. Nước tốt với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tại Nhật Bản, nước ion kiềm được khuyến khích sử dụng tại các bệnh viện để hỗ trợ, nâng cao thể trạng cho người bệnh.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công nhận nước ion kiềm có hiệu quả với các vấn đề dạ dày. Thiết bị lọc nước ion kiềm được cấp phép sử dụng trong gia đình.

Leave a comment