Tác dụng

Nước ion kiềm (nước Kangen, nước Hydrogen) có khả năng chống oxy hóa, trung hòa axit dư trong dạ dày, tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng và khoáng chất cho cơ thể.

Leave a comment


Tôi đồng ý dữ liệu của tôi đã được gửi.