Uống trực tiếp tại vòi

Nước ion kiềm nên uống trực tiếp tại vòi để “bảo toàn” những đặc tính và lợi ích sức khỏe. Nếu đun sôi, tính chất nước biến đổi dẫn tới không còn nhiều tác dụng.

Thiết bị lọc nước ion kiềm Mitsubishi Cleansui EU301 cho phép bạn uống trực tiếp nước kiềm. Tốc độ lọc ổn định 3 lít/ phút sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của bạn. 

Leave a comment