home

nước ion kiềm

Thiết bị lọc nước ion kiềm Mitsubishi Cleansui sản xuất 100% tại Nhật Bản

công nghệ màng lọc sợi rỗng

Được Mitsubishi Cleansui nghiên cứu và cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản.

Is easy to use… and even better, easy to install. Everything you need is included.

Chứng nhận Bộ Y tế

Sản phẩm đã nhận được chứng nhận chất lượng từ các tổ chức uy tín tại Việt Nam và Quốc tế.