Nhờ sử dụng nước ion kiềm mà sức khỏe của mình tốt hơn trước. Những tình trạng khó chịu như ợ chua, tiêu hóa kém đã được cải thiện đáng kể.