Mình rất thích thiết bị lọc nước ion kiềm do Mitsubishi Cleansui sản xuất vì nhiều ứng dụng và được kiểm tra định kỳ chu đao.Nước kiềm uống vừa khỏe lại vừa nấu ăn ngon.